Waarom een blog?

Waarom een blog?

Hamletz is een concept in ontwikkeling. Ik wil in dit blog mijn ervaringen met jullie delen. Als boer is het een spannend en enerverend traject om van de boerderij naar de consument te gaan.

Wij boeren zijn druk met het werk op de boerderij. De blik op de consument vergeten we dan wel eens. Immers de dagelijkse zaken vragen veel aandacht. Het verzorgen van de varkens, de akkers, een hoop papierwerk maakt dat we druk zijn met de boerderij.

Maar: wij willen onze blik verruimen en met Hamletz een nieuw varkensvlees label op de markt brengen. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Het wel een wee van een concept in ontwikkeling kunt u in dit blog meemaken.