Jong geleerd… Dartelpraat met boerin Annechien

Jong geleerd… Dartelpraat met boerin Annechien

Jong geleerd….

Er was veel te doen deze week: ploegen en excursies van studenten en jonge boeren. Ook de kleintjes deden mee.

Het is druk op de boerderij. Nu de oogst binnen is, moet het land bewerkt worden. De groenbemester is ingezaaid. En we zijn begonnen met ploegen. Bij goed weer ploegen we vaak tot laat in de avond door. Onze grond thuis is zware oude zeeklei. Als het heel nat is, kun je de grond niet meer bewerken. Het is dus zaak om erbij te zijn als het droog is. Je hebt er het hele jaar genot van als de kleigrond droog geploegd en bewerkt is, zei mijn vader Jur altijd.

Soms mogen de (klein)kinderen een uurtje mee op de trekker. Er is een klein stoeltje op de trekker, waar ze met veiligheidsriem veilig zitten. Hele verhalen kunnen de kleintjes daarover vertellen. En grappig genoeg spelen ze alles na met hun speelgoed trekkertjes als ze thuis zijn. Natuurlijk hebben we een speelgoedboerderij. Ook zij hebben het druk op hun manier.

We hadden de afgelopen week verschillende excursies van jonge boeren. De agrarische hogeschool kwam met haar eerstejaars studenten op onze boerderij kijken. Ter introductie gaan ze verschillende boerderijen bekijken. Zoals bij ons varkens, akkerbouw en biogas. Of naar een boerderij met kippen of koeien. En naar een echt akkerbouwbedrijf.

Ook kwam er een studiegroepje jonge melkveehouders die een praktijktraining volgen op bezoek. Heel leuk om met deze jongelui van gedachten te wisselen. Deze jonge melkveehouders wilden eens zien hoe het er toe gaat op een boerderij met varkens. Wat speelt er op een varkensboerderij? Je kunt soms mooie parallellen leggen tussen de melkveehouderij en de varkenshouderij.

Jong geleerd, oud gedaan?