Duurzaam

Duurzaam

Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid is een breed begrip dat ontstaan is uit zorg voor mens, dier en milieu. Volhoudbaarheid vinden wij eigenlijk een beter woord dan duurzaamheid. Wij vinden het belangrijk dat niet alleen de huidige generatie van de landbouw kan leven, maar ook de toekomstige generaties. Onze inspanningen om tegemoet te komen aan de meest belangrijke behoeften van het varken passen daarbij. Natuurlijk is de economie van wezenlijk belang, maar ook de ecologie en de mens horen daarbij. De moderne kringloop op onze boerderij is een belangrijke factor in de volhoudbaarheid.

 

Moderne kringloop

Op onze boerderij hebben we een moderne kringloop. De drie takken op ons bedrijf (varkens, akkerbouw en biogas) staan niet op zichzelf, maar met elkaar in verband. De varkens eten tarwe en lupine, die we zelf op de akkers verbouwen. De varkens liggen op stro wat van eigen gewassen komt. De mest van de varkens gaat in de biogasinstallatie die gas produceert dat omgezet wordt in elektriciteit. Ongeveer 10% van de elektriciteit gebruiken we zelf en de rest leveren we aan het elektriciteitsnet. Bij de productie van elektriciteit komt warmte vrij. Met die warmte verwarmen we de stallen van de varkens, onze huizen en we drogen er de producten van het land mee. Het restproduct van de vergisting noemen we digestaat. Dat digestaat (vergelijkbaar met mest, maar nu bijna reukloos) gaat op de akkers als voeding voor de plant. En zo is de kringloop gesloten en kan het weer opnieuw beginnen.